top of page
Új utakon...
All Videos
Watch Now

Elnöki közlemény

Elnöki közlemény_09072018.jpg

Új utakon...

Quo Vadis Magyar Ház?

Örömmel és büszkén jelenthetjük, hogy az Egyesült Magyar Ház reputációját sikerült megszilárdítanunk, Házunk rangjának megfelelő minősítést kap városszerte, s a Magyar Ház reneszánszáról beszélnek.

Az Egyesült Magyar Ház az általános megbecsülés jeléül évek óta ismét Nemzeti Ünnepeink megünneplésének színhelyéül választatott, ahol a Magyar Köztársaság közmegbecsült képviselőivel magyarságunk színe-java együtt tiszteleg a jeles évfordulókon. Ars poétikánk a mindenkori megegyezésre törekvés, Los Angeles magyarsága kultúrájának ápolása, a magyarság együvétartozás-érzetenek erősbitése, a Magyar Ház jó hírnevének gondozása, a harmónia.

1989, a Magyar Köztársaság kikiáltása fordulópontot hozott az amerikai magyar emigráció életében is. Megszűnt az ellenségkép felvetítésének rémképe, az emigráció ellenállási funkciója eliminálódni látszott. Gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködés körvonalai rajzolódtak ki, amely ma már szinte mindannyiunk számára természetes. Az Egyesült Magyar Ház feladata a kulturális integráció részévé válni, hiszen ahányan vagyunk szinte mindannyian különböző időben hagytuk el hazánkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy kulturális kötődésünk az éppen akkor aktuális Magyar kultúrához rögzült. A Los Angeles-i magyarság kulturális kötődése, magyarságunk hagyományainak ápolása, együvétartozásunk ötvözése elképzelhetetlen a mai Magyar kultúra és gondolkodásmód ismerete nélkül, vagyis kézenfekvően az együttműködés nélkül.

Az Egyesült Magyar Ház vallás- és politikamentes, ami nem jelenti azt, hogy tiltjuk a véleménynyilvánítást, azonban konzekvens határozottsággal utasítunk el minden szélsőségességet, de ugyanilyen eltökéltséggel keressük mindazt, ami az "anyaországtól" kulturális hovatartozásunk vonatkozásában fontos. Nehéz e szigeten - Los Angeles-ben - naprakész magyar kultúráról beszelni, pedig az Egyesült Magyar Háznak ma éppen ez az elsőrendű feladata. Úgy érezzük, friss vérkeringést hoztunk Los Angeles magyar vonatkozású kultúrájának életébe. Nem akarunk egy lenni a sok közül, újat, nem szokványosat szeretnénk nyújtani Önöknek. Egy felelős vezetőség soha nem jelenik meg teljesíthetetlen ígéretekkel, s soha nem mások lejáratásával igyekszik támogatást keresni. Reális hosszútavú programot ígér, s kellő elszántság van benne annak végigvitelére. A vezetőség integratív gondolatokkal, s analitikus elemző módon végzi feladatait, mégpedig úgy, hogy szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel fordult az előttünk járó, utat taposó vezetőkhöz.

Köszönetet kell mondanom Los Angeles magyarságának a bizalomért, s azért a féltő aggodalomért, amivel Házukat, az Egyesült Magyar Házat kezelték. Köszönjük továbbá azt a rengeteg jó tanácsot és szeretetet, amivel utunkat, a Ház vezetésének nehéz és felelősségteljes munkáját - egyengették. Köszönjük az együtt elért sikereket, a közmegbecsülést. Büszkék vagyunk az együtt elért eredményekre.


Pereházy Miklós
Elnök

bottom of page